SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD RAB
30

62.

Na temelju članka 30. stavka 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture u 2008. godini

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuju se mjerila i način rasporeda prihoda za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture u 2008. godini.

Članak 2.

Prihodi utvrđeni ovim Programom su:

1. komunalni doprinos 5.000.000,00

2. naknada za priključke 360.000,00

3. ostali proračunski prihodi 3.240.000,00


UKUPNO: 8.600.000,00

Članak 3.

Prihodi utvrđeni u članku 2. ovog Programa raspoređuju se na građenje objekata i uređaja komunalne infrastrukture po komunalnim djelatnostima kako slijedi:

A) JAVNE POVRŠINE 3.450.000,00

Izvor: komunalni doprinos 3.450.000,00

1. Uređenje šetnice Sv. Eufemije-Gušćići 100.000,00

2.Uređenje i opremanje gradskog sata 10.000,00

3.Uređenje šetnice ispod Grada
(kom.infr. I. faza) 50.000,00

4.Uređenje plaže Artić-Petrac 100.000,00

5.Uređenje šetnice Dumići-Artić 100.000,00

6.Uređenje nogostupa Frančići-Maračići 100.000,00

7.Uređenje vidikovca Zlatni zalaz 50.000,00

8.Popločenje i uređenje okoliša katedrale 100.000,00

9.Uređenje šetnice Barišići-Gušćići 100.000,00

10.Izgradnja objekta Dječjeg vrtića
(kom. infr. i uređenje okol.) 1.440.000,00

11.Radna zona Mišnjak
(proj. dokument. i kom. infr.) 1.300.000,00

B) NERAZVRSTANE CESTE 1.070.000,00

Izvor: komunalni doprinos 1.070.000,00

1.Projektna dokumentacija za sanaciju
Donje ulice 100.000,00

2.Uređenje nogostupa Vatrogasni dom
- Snuga 250.000,00

3.Uređenje puta Sv. Ilija-Barčići 30.000,00

4.Otkup zemljišta za nogostup Mlin
- Snuga 100.000,00

5.Otkup zemljišta - Barčevo 100.000,00

6.Uređenje i rekonstrukcija ceste
Markunići-Matkići-Mućel 100.000,00

7.Uređenje nogostupa III. Padova-Matići 200.000,00

8.Uređenje ceste iza Veterinarske stanice
i prema pekari 100.000,00

9.Sanacija ceste u parku Komrčar
(dj. igralište - kameni stol) 60.000,00

10.Sanacija zida Volga-Marijani 30.000,00

C) JAVNA RASVJETA 210.000,00

Izvori: komunalni doprinos 10.000,00

1.Proširenje javne rasvjete 150.000,00

2.Oprema za novogodišnju rasvjetu 10.000,00

3.Prava korištenja priključaka 50.000,00

4.Postava ferala u Srednjoj ulici 50.000,00

D)ODVODNJA I PROČIŠĆAVANJE
OTPADNIH VODA 3.600.000,00

Izvori:ostali proračunski prihodi 3.240.000,00
naknada za priključke 360.000,00

1.Kanalizacijski sustav »Draga«
Izgradnja II. faze 2.000.000,00
Otkup zemljišta za izgr. uređaja
za pročišćavanje 150.000,00
Izgradnja sekundarne mreže za II. fazu 500.000,00
Izrada glavnog projekta za IV. fazu 100.000,00

2.Kanalizacijski sustav »Rab«
Izrada glavnog projekta (I., II., III. faza) 650.000,00

3.Izgradnja vodotoka i oborinskih
kanala u Palitu 200.000,00

E) GROBLJA 270.000,00

Izvori: komunalni doprinos 270.000,00

1.Izgradnja mrtvačnica 200.000,00

2.Uređenje groblja 70.000,00

Članak 4.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-67

Rab, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51280&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr