SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD RAB
30

60.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članaka 74., 75. i 76. Zakona o športu (»Narodne novine« broj 71/06), te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko Vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
Grada Raba u sportu za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u sportu (u daljnjem tekstu: Program) predviđaju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Rab, a u svezi:

- djelovanja sportskih klubova i udruga,

- stručnog rada u sportu,

- sudjelovanja u organizaciji i pokroviteljstvu nad sportskim priredbama i natjecanjima,

- poticanje i promicanje sporta,

- sportsko-rekreativnih aktivnostima građana,

- materijalnih troškova održavanja sportskih igrališta.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom proračunu Grada Raba za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 1.045.000,00 kuna, a u skladu sa dinamikom izvršavanja Proračuna.

Članak 3.

Programski dio proračuna za razdoblje 01. 01. - 31. 12. 2008.


Program/ Račun iz

projekt/ računskogO P I S Proračun / 1

aktivnost plana

Pozicija


Razdjel: 2 UPRAVNI ODJEL ZA RAZVOJ, PROSTORNO PLANIRANJE

I JAVNE POTREBE

Glava: 250 SPORT

Program Tekuće donacije neprofitnim organizacijama 975.000,00

Aktivnost Sportske udruge i manifestacije 975.000,00

383 3811 Boćarski klub Albatros 20.000,00

384 3811 Bridž klub Rab 5.000,00

390 3811 Bruto plaća za oružara NK Rab 80.000,00

398 3811 Donacija trenerima sportskih klubova 110.000,00

379 3811 Kajak klub Rab 120.000,00

380 3811 Karate klub Enpi 60.000,00

395 3811 Košarkaški klub 65.000,00

391 3811 KPA Amfora 15.000,00

386 3811 Malonogometni klub Rab 15.000,00

385 3811 Moto klub Rab 20.000,00

389 3811 NK Rab 250.000,00

394 3811 Odbojkaški klub 65.000,00

393 3811 Ostale sportske manifestacije 10.000,00

392 3811 Planinarsko društvo Kamenjak 5.000,00

399 3811 Plivački maraton 13.000,00

387 3811 Sportsko društvo Kampor 10.000,00

397 3811 Sportsko društvo Mundanije 5.000,00

388 3811 SRK Dolin 12.000,00

396 3811 Šahovski klub Rab 10.000,00

382 3811 Tenis klub Rab 20.000,00

381 3811 Ženski rukometni klub Rab 65.000,00

Program Održavanje igrališta 70.000,00

Aktivnost Investicijsko održavanje sportskih igrališta 70.000,00

400 3232 Održavanje sportskih igrališta 70.000,00


Članak 4.

Sredstva iz članka 2. služe za sufinanciranje materijalnih izdataka udruga i klubova, troškova natjecanja, organizaciju sportskih priredbi i natjecanja, rekreativnih programa, te redovno održavanje sportskih igrališta.

Članak 5.

Raspodjelu financijskih sredstava iz članka 3. ovog programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe, te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba.

Članak 6.

Korisnici sredstava za sport dužni su do 1. ožujka 2009. godine Upravnom odjelu za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-70

RAB, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51280&odluka=60
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr