SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD RAB
30

59.

Na temelju članaka 19. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 i 129/05), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), te članaka 22. i 81. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 29. studenoga 2007. godine, donijelo je

PROGRAM JAVNIH POTREBA
Grada Raba u kulturi za 2008. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba Grada Raba u kulturi (u daljnjem tekstu: Program), utvrđuju se djelatnosti, poslovi, aktivnosti i manifestacije u kulturi od interesa za Grad Rab kao i za njegovu promociju na svim razinama.

Ovim Programom stvaraju se uvjeti za zadovoljenje potreba u slijedećim kulturnim djelatnostima:

- financiranje i razvoj ustanova u kulturi,

- financiranje manifestacija u kulturi,

- amatersko stvaralaštvo u glazbi, plesu, folkloru, likovnoj umjetnosti, literarnom i kazališnom stvaralaštvu,

- knjižnična djelatnost,

- obrazovanje odraslih,

- sanacija i održavanje objekata kulture na području Grada Raba,

- otkup muzejske građe,

- aktivnost radija,

- izradu suvenira,

- posebne programe u oblasti kulture.

Članak 2.

Za provođenje Programa osigurat će se sredstva u Konsolidiranom Proračunu Grada Raba za 2008. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) u ukupnom iznosu od 3.170.450,00 kn, sukladno dinamici izvršavanja Proračuna i to za:

1.program djelatnosti proračunskog
korisnika Pučkog otvorenog učilišta 2.339.450,00 kn

2.program djelatnosti proračunskog
korisnika Gradske knjižnice Rab 586.000,00 kn

3.program aktivnost Udruga, manifestacija
i donacija u kulturi 245.000,00 kn.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 4.

Raspodjelu financijskih sredstava za Korisnike u iz članka 2. ovog Programa obavlja Upravni odjel za razvoj, prostorno planiranje i javne potrebe (u daljnjem tekstu:nadležni odjel), te prati njihovo namjensko korištenje, i podnosi izvješće o ostvarenju Poglavarstvu Grada Raba. Za proračunske korisnike izvješće podnosi najkasnije do 1. svibnja 2009. godine.

Članak 5.

Proračunski korisnici Grada Raba za 2008. godinu dužni su nadležnom odjelu dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2008. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu).

Korisnici, pod točkom 3. članka 2., sredstava za kulturu dužni su do 01. ožujka 2009. godine nadležnom odjelu podnijeti izvješće o izvršenju programa i utrošku odobrenih sredstava za prethodnu godinu.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-07-69

RAB, 29. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik

Željko Peran, ing., v. r.

 

Program javnih potreba Grada Raba u kult  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=51280&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr