SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
GRAD CRIKVENICA
30

62.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 25. Statuta Grada Crikvenice (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01 i 8/06), Gradsko vijeće Grada Crikvenice, na 26. sjednici održanoj 22. studenoga 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2008. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu Program) na području Grada Crikvenice za 2008. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste i javnu rasvjetu.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje javnih površina financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 2.205.000,00 kuna za sljedeće namjene:

-uređenje prostora ispred hotela
Miramare 600.000,00 kuna,

-uređenje prostora od čitaonice
do hotela Miramare 1.000.000,00 kuna,

-uređenje prostora: ulaz u Crikvenicu
kod Ad Turresa 200.000,00 kuna,

-uređenje prostora: ulaz u Jadranovo
- zapad 100.000,00 kuna,

-uređenje prostora: ulaz u Crikvenicu:
JTC - Hrusta 150.000,00 kuna,

-uređenje prostora: istočni ulaz Selce 100.000,00 kuna,

-uređenje prostora: park Kovinari
u Dramlju 25.000,00 kuna,

-uređenje prostora: park kod
marketa u Dramlju 30.000,00 kuna.

Članak 3.

Uređenje nerazvrstanih cesta i drugih javnih površina koje će se financirat iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice i ostalih prihoda u ukupnom iznosu od 3.185.000,00 kuna za slijedeće namjene:

-uređenje Vinodolske ulice
u Crikvenici 1.000.000,00 kuna,

-uređenje spojne ceste Banija
- Perčin u Jadranovu 1.685.000,00 kuna,

-uređenje ulice I. L. Ribara, Selce 500.000,00 kuna.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Crikvenice u ukupnom iznosu od 1.170.000,00 kuna za sljedeće namjene:

-proširenje javne rasvjete
na području MO Selce 200.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
na području MO Dramalj 120.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
na području MO Jadranovo 150.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
MO Crikvenica - istok 200.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
MO Crikvenica - zapad 200.000,00 kuna,

-proširenje javne rasvjete
MO Crikvenica - centar 200.000,00 kuna,

-projekt uređenja javne rasvjete:
Crikvenica ulaz istok 70.000,00 kuna,

-studija uvođenja ekološke
javne rasvjete 30.000,00 kuna.

Članak 5.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 6.560.000,00 kuna od čega se 6.500.000,00 kuna odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 60.000,00 kuna na ostala sredstva Proračuna Grada Crikvenice.

Članak 6.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2008. godine.

Klasa: 363-01/01-01/439

Ur. broj: 2107/01-01-07-1

Crikvenica, 22. studenoga 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA CRIKVENICE

Predsjednik

Gradskog vijeća

Grada Crikvenice

Eduard Rippl, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=10003&odluka=62
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr