SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 45. Petak, 7. prosinca 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

129.

Na temelju članka 18. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 100/04 i 141/06), članka 14. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/ 04 i 39/06), i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01 i 6/04), Županijsko poglavarstvo je na 83. sjednici održanoj 29. studenoga 2007. godine, donijelo

ODLUKU
o izmjeni Odluke o javnom prikupljanju ponuda za
davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin« u Krku

Članak 1.

U članku 1. Odluke o javnom prikupljanju ponuda za davanje koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže nudističkog kampa »Politin« u Krku (»Službene novine« broj 23/07) na kraju rečenice briše se točka i stavlja zarez te se dodaju riječi:

»i postavljanje plutača za sidrenje manjih plovila gostiju kampa.«

Članak 2.

Članak 4. mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Početni iznos stalnog dijela godišnje naknade za koncesiju iznosi 90.342,00 kuna.

Početni iznos promjenjivog dijela koncesijske naknade iznosi 2% od prihoda ostvarenog obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na plaži.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/07-03/31

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-21

Rijeka, 29. studenoga 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=528&mjesto=00001&odluka=129
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr