SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
52

52.

Na temelju članka 57. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), a u vezi sa člankom 20. stavkom 3. i 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01), Gradsko vijeće, na sjednici 27. studenoga 2003. godine, donosi

ODLUKU
o osnivanju Proračunskog fonda za izgradnju
sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa
za područje Grada Opatije

Članak 1.

Proračunski fond za izgradnju sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa za područje Grada Opatije osniva se radi financiranja izgradnje sanitarne kanalizacije Liburnijske rivijere i zaleđa čiji obim izgradnje i način financiranja izgradnje su određeni Projektom zaštite od onečišćenja voda na priobalnom području (Projekt hrvatskih voda, Vlade RH i nadležnih ministarstava).

Članak 2.

Proračunski fond osniva se za razdoblje od stupanja na snagu ove Odluke do završetka realizacije projekta iz članka 1. ove Odluke.

Članak 3.

Upravitelj Proračunskog fonda je Poglavarstvo.

Članak 4.

Izvor financiranja Proračunskog fonda su prihodi iz namjenskog povećanja cijene opskrbe pitkom vodom uvedenog za područje Grada Opatije Odlukom Gradskog vijeća od 25. rujna 2003. godine a iznosi 4,00 kn po m3 vode.

Izvor financiranja Proračunskog fonda su i sredstava Proračuna Grada Opatije u dijelu koji se odnosi na subvencioniranje namjenskog povećanja cijene vode za domaćinstvo i za gospodarstvo II, sukladno zaključku sa iste sjednice Gradskog vijeća.

Članak 5.

Za prikupljanje namjenskih sredstava Proračunskog fonda otvorit će se poseban račun u okviru računa Proračuna Grada Opatije.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko goranske županije.

Klasa: 011-01/03-01/12

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 27. studeni 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=10006&odluka=52
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr