SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
52

50.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2003. godine donosi

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje od 2003. do 2006. godine

Članak 1.

Ovim Programom utvrđuje se plan gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Opatije za razdoblje od 2003. do 2006. godine.

Članak 2.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastukture u 2003. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 19.039.282,00 kuna.

Izvori i namjena sredstava utvrđeni su III. izmjenom i dopunom Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002. do 2005. godine.

Članak 3.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastukture u 2004. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 26.760.700,00 kuna.

Izvori i namjena sredstava navedeni su u tabeli 1. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 4.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastukture u 2005. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 21.769.833,00 kuna

Izvori i namjena sredstava navedeni su u tabeli 2. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 5.

Za gradnju objekata i uređaja komunalne infrastukture u 2006. godini planiraju se sredstva u ukupnom iznosu od 22.767.650,00 kuna.

Izvori i namjena sredstava navedeni su u tabeli 3. koja je prilog i sastavni dio ovog Programa.

Članak 6.

Danom primjene ovog Programa stavlja se izvan snage Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za razdoblje 2002-2005. godine (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/02, 4/03. i 20/03), osim članka 3. Programa.

Članak 7.

Ovaj Program stupa na snagu nakon objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-01/03-01/214

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 27. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl.ing, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=10006&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr