SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
52

49.

Temeljem stavka 1. i 3. članka 21. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00 i 59/01) i članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/ 01), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 27. studenoga 2003. godine donijelo je

III. IZMJENU I DOPUNU
Godišnjeg programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2003. godinu

*tablica na kraju dokumenta u PDF formatu*

 

2. Tabela I. Raspored i namjena sredstava održavanja komunalne infrastrukture po pojedinim djelatnostima utvrđena Godišnjim programom zamjenjuje se sa tabelom koja je prilog i sastavni dio ove Izmjene i dopune Godišnjeg programa.

3. U glavi B. Opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture utvrđuju se slijedeće promjene:

- na kraju točke 1.3. dodaje se rečenica: »Nastavlja se sa radovima izgradnje oborinske kanalizacije parka Margerita (150.000,00 kn), te rekonstrukcije oborinskih kanala kod Thalasotherapie (100.000,00 kn.«.

- na kraju točke 3.1. dodaje se rečenica: »Započeti će radovi na zamjeni kamenih rubnjaka u parku Angiolina, te postava kamenih rubnjaka u parku Margerita i rekonstrukcija parkovnih staza (103.000,00 kn. od 228.000,00 kn)«.

- na kraju točki 3.3. dodaje se rečenica: »Dobaviti će se 16 posuda za otpatke, 80. lit, za narednu godinu (50.000,00 kn«.

- u točki 3.11. dodaje se rečenica: »Osiguravaju se sredstva za nabavu novog automatskog WC-a na Slatini (162.000,00 kn), a koji bi trebao biti u funkciji do Uskrsa 2004. godine«,

- u točki 3.12. dodaje se rečenica: »Radi teškoća u funkcioniranju održavanja meteorološke postaje, isto će se ugovarati godišnjim ugovorima sa Državnim hidrometeorološkim zavodom (35.000,00 kn)«.

4. Ove Izmjene i dopune Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/03-01/151

Ur. broj: 2156/01-01/03-02

Opatija, 27. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dip. ing., v.r.

 

III. izmjena i dopuna Godišnjeg programa  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=10006&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr