SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
GRAD OPATIJA
52

47.

Na temelju članka 36. Statuta Grada Opatije (»Službene novine« PGŽ broj 23/01) Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj 27. studenog 2003. godine donosi

IZVEDBENI PLAN
ostvarivanja prava i potrebe djece u Gradu Opatiji
za 2004. godinu

Izvedbeni plan ostvarivanja prava i potreba djece u Gradu Opatiji temelji se na Dugoročnom programu mjera za podizanje kvalitete življenja djece u Opatiji i ostvarenim aktivnostima do sada.

Dugoročnim programom Projekta »Grad prijatelj djece« za razdoblje 2001. - 2005. godina utvrđena su područja i unutar njih programske aktivnosti prepoznate kao prioriteti.

U Izvedbenom planu prava i potreba djece za 2004. godinu se navode samo nove aktivnosti iz područja utvrđenih Dugoročnim programom. Aktivnosti koje su se provodile do sada nastavit će se provoditi i u 2004. godini.


R. PODRUČJE PREPOZNATA NOSIOC AKTIVNOSTI

B. POTREBA I ROK IZVRŠENJA


1. Podrška i pomoć 1. Sustavno promoviranje dječjih prava Gradski Koordinacijski odbor - trajno

programima za

uključivanje djece 2. Objedinjavanje programa edukacije Društvo »Naša djeca« u suradnji

u osmišljavanje djece i mladih o dječjim pravima sa obrazovnim ustanovama - 06/2004.

odluka koje se na

njih odnose 3. Uključivanje srednjoškolaca u Gradski Koordinacijski odbor

procese odlučivanja o pitanjima u suradnji s Učeničkim vijećima

koja se na njih odnose - 06/2004.


2. Zdravlje djece 1. Program prevencije pretilosti kod djece dr. E. Vlašić u suradnji s

i socijalna skrb Socijalnim vijećem - 03/2004.

2. Ispitivanje potreba za izradu programa OŠ u suradnji s MUP i

edukacije djece za sigurno kretanje u prometu HK - tijekom školske godine

3. Projekt »Kolibri« Društvo »Naša djeca« u

(centar za podršku djeci s posebnim potrebama suradnji s Centrom za

i njihovim obiteljima) socijalnu skrb - trajno

4. Izrada Projekta Savjetovališta za djecu i mlade Grad Opatija - 06/2004.

5. Izrada programa za sustavno i usklađeno Socijalno vijeće - 06/2004.

djelovanje u cilju prevencije bolesti ovisnosti3. Slobodno vrijeme 1. Pripremne radnje za uređenje igrališta Upravni odjel za komunalni

i rekreacija djece za djecu uzrasta od 7 do 15 godina sustav - 06/2004.

(utvr. Lokacije, izrada idejnog rješenja

sa troškovnikom)

2. Osiguranje uvjeta za stjecanje Plave zastave na Upravni odjel za komunalni

Dječjoj plaži sustav - 06/2004.

3. Organiziranje sportsko rekrativnih aktivnosti Odjel za sport u suradnji s KŠR

i škole plivanja na Dječoj plaći Tomaševac i »Gerovo« i Upravnim odjelom

plaži Ičići za komunalni sustav 06/2004.

4. Organiziranje sportsko rekreativnih dana KŠR »Gerovo« u suradnji s

u Ičićima, Poljanama, Veprincu, Iki, Mjesnim odborima - tijekom

Opriću i Dobreću proljeća i jeseni

5. Organizacija kazališne sezone za

djecu i mlade »Festival« Opatija u suradnji

s obrazovnim ustanovama -

tijekom šk. godine

6. Iznalaženje adekvatnog prostora Upravni odjel za komunalni

za Centar »Happy time« sustav - 06/2004.

7. Pripremne radnje za osnivanje

Kluba mladih Grad Opatija u suradnji s mladima


4. Podrška i pomoći 1. Organiziranje Škole za roditelje Društvo »Naša djeca« Opatija -

roditeljima u skrbi tijekom šk. godine

i odgoju djece

2. Informativni leci o odgoju djece Klub 4+ uz vanjske suradnike


Ovaj Plan će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 501-01/03-01/01

Ur. broj: 2156/01-01-03-1

Opatija, 27. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Gradskog vijeća
Bruno Starčić, dipl. ing., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=10006&odluka=47
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr