SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 31. Petak, 12. prosinca 2003.
GRAD KASTAV
31

32.

Temeljem članka 15. Statuta Grada Kastva (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01) i članka 35. Statuta Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« (kojeg je donijelo Upravno vijeće Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav 11. siječnja 2000. i 11. travnja 2002.), Gradsko vijeće Grada Kastva na 11. sjednici održanoj dana 27. studenoga 2003. godine donosi

ODLUKU
o imenovanju članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav

Članak 1.

Za članove Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav imenuju se:

1. dr. sc. Zorina Pinoza - Kukurin, Kastav, Belići 16 - predstavnik osnivača iz reda javnih djelatnika

2. Jadranka Cetina, prof., Kastav, Jardasi 25 - predstavnik osnivača iz reda javnih djelatnika

3. Maja Brozović, dr. med. Kastav, Kastav 176 - predstavnik osnivača iz reda javnih djelatnika.

Članak 2.

Članovi Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav imenuju se na vrijeme od 4 godine.

Članak 3.

Članovima Upravnog vijeća Dječjeg vrtića »Vladimir Nazor« Kastav određuje se mjesečna naknada u iznosu od 300,00 kuna (netto iznos).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja, objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. prosinca 2003. godine.

Klasa: 021-05/03-01/11

Ur. broj: 2170-05-01-1-03-4

Kastav, 27. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Zamjenik predsjednika

Gradskog vijeća

Dalibor Ćiković, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=47&mjesto=51215&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr