SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
OPĆINA RAVNA GORA
23

23.

Na temelju članka 22. stavak 4. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 41. Statuta Općine Ravna Gora (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 26/01), Općinsko poglavarstvo Ravna Gora, na sjednici održanoj 28. studenoga 2003. godine, donijelo je

RJEŠENJE
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga

Članak 1.

Osniva se Savjet potrošača javnih usluga (U daljnjem tekstu: Savjet), kao stalno savjetodavno tijelo Općinskog poglavarstva Ravna Gora.

Članak 2.

Pod javnim uslugama smatra se:

- opskrba pitkom vodom,

- odvodnja otpadnih voda,

- održavanje čistoće,

- komunalna naknada.

Članak 3.

Savjet se osniva u cilju praćenja stanja, raspravljanja i davanja mišljenja i preporuka Općinskom poglavarstvu Ravna Gora vezanih za prava i obveze potrošača javnih usluga iz članka 2. ovog Rješenja.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i četiri člana.

Za predsjednika Savjeta imenuje se član Općinskog poglavarstva Anđelko Florijan iz Stare Sušice, Karolinska 44.

Za članove Savjeta imenuju se:

1. Zrinko Janeš iz Ravne Gore, Radinovo naselje 3, predstavnik udruge potrošača,

2. Boro Tomić, predstavnik KTD Komunalac Delnice, Supilova 173,

3. Jadranka Pintar iz Ravne Gore, I. G. Kovačića 260,

4. Velimir Stipeć iz Starog Laza 49.

Članak 5.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom ukupnog broja članova.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama, na kojima se vodi zapisnik.

Poziv s materijalom za sjednicu dostavlja se u pravilu tri dana prije održavanja sjednice. Iznimno se sjednica u opravdanim slučajevima može zakazati i telefonski.

Članak 7.

Administrativne poslove o radu Savjeta obavljat će Jedinstveni upravni odjel Općine Ravna Gora.

Članak 8.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 080-02/03-01/04

Ur. broj: 2112/07-02-03-4

Ravna Gora, 28. studenoga 2003.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO RAVNA GORA

Predsjednik
Miroslav Svetličić, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51314&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr