SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
OPĆINA PUNAT
17

19.

Na temelju članka 20. Statuta Općine Punat (»Službene novine« broj 24/01) i članka 11. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/00), Općinsko vijeće Općine Punat, na svojoj 35. sjednici 17. studenoga 2003. godine donosi

ODLUKU
o Izmjeni i dopuni Programa mjera za unapređenje
stanja u prostoru Općine Punat

I.

U Programu mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Punat (»Službene novine« broj 6/99, 24/00, 24/01 i 1/02) dopunjava se točka 2., podtočka 2.3. Detaljni plan uređenja te u tom dijelu Izmjenu i dopunu UPU-a naselja Punat, koja glasi:

a) DPU dijela zone 10 i 11 koje čine z.č. 2831/1, 2 i 3; 2835/1, 2, 3, 4, 5 i 6. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama zemljišnih čestica 2831/1, 2 i 3; 2835/1, 2, 3, 4, 5 i 6 sve k.o. Punat. Opisane zemljišne čestice nalaze se u kontakt zoni S - 10 i 11, a preko istih prolazi sabirna cesta koja je greškom ucrtana, jer je približno 20 m južno u funkciji sabirni put kao spoj na postojeću zaobilaznicu.

Izradom ovog DPU-a ispravlja se učinjena greška prometnog rješenja u kontakt zoni S - 10 i 11, a sabirna cesta premješta se na postojeći put.

b) DPU dijela zone 10 i 11 koju čine z.č. 1442, 1441/1, 2, 1440/1, 2, 1439/1, 2, 1438/1, 2, 1437/2 i 4, 1437/1 i 3, 1436 i 6130/3. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama zemljišnih čestica 1442, 1441/1, 2, 1440/1, 2, 1439/1, 2, 1438/1, 2, 1437/2 i 4, 1437/1 i 3, 1436 i 6130/3, sve k.o. Punat. Opisane zemljišne čestice nalaze se u kontakt zoni S - 10 i 11, a preko istih prolazi sabirna cesta koja je greškom ucrtana, a poglavito preko z.č. 1442 na kojoj je izgrađena obiteljska kuća obitelji prof. Marinka Franolić. Izradom ovog DPU-a ispravlja se učinjena pogreška prometnog rješenja u kontakt zoni S - 10 i 11, a sabirna cesta premješta se na postojeći put z.č. 6130/3 k.o. Punat.

c) DPU dijela zone S - 15, koju čine z.č. 4697/1, 2 i 3, 4696/1 i 2, 4695, 4694, 4693/1 i 4692/1 i 2. Površina obuhvata prostornog plana je određena granicama zemljišnih čestica 4697/1, 2 i 3, 4696/1 i 2, 4695, 4694, 4693/1 i 4692/1 i 2 sve k.o. Punat.

Opisane zemljišne čestice nalaze se u zoni S - 15, a preko istih prolazi sabirna cesta koja je greškom ucrtana. Izradom ovog DPU-a ispravlja se učinjena pogreška prometnog rješenja u zoni S - 15, a sabirna cesta ide postojećom Frankopanskom ulicom na Košljunsku ulicu.

II.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u službenom glasilu Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/03-01/12

Ur. broj: 2142-02-01-4

Punat, 18. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Slavko Žic, oec., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51521&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr