SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

34.

Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05), članka 18. st. 2. Odluke o ustrojstvu Općinske uprave Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 23/02) i članka 42. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« PGŽ broj 22/01, 5/ 02, 20/02 i 4/06), Općinsko poglavarstvo, na sjednici održanoj 25. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu

Članak 1.

Ovom Odlukom mijenja se članak 4. Pravilnika o unutarnjem redu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 15/04) na način da pod A) SLUŽBA ZA PRORAČUN I FINANCIJE 1. VODITELJ SLUŽBE, pod B) SLUŽBA ZA KOMUNALNI SUSTAV 1.VODITELJ SLUŽBE, pod C) SLUŽBA ZA PROSTORNO I URBANISTIČKO PLANIRANJE, ZAŠTITU I UNAPREĐENJE PRIRODNOG OKOLIŠA I UPRAVLJANJE IMOVINOM 1. VODITELJ SLUŽBE, pod D) SLUŽBA ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI, PROTUPOŽARNU I CIVILNU ZAŠTITU, 1. VODITELJ

SLUŽBE te pod E) URED OPĆINE I OPĆA UPRAVA, 1. VODITELJ SLUŽBE, u alineji uvjeti umjesto: »5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima« treba stajati: »3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/07-01/2
Ur. broj: 2170-07-02-07-511
Kostrena, 25. rujna 2007.

OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Miroslav Uljan, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=51221&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr