SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

31.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Programa održavanja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom članak 1. Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 50/06), mijenja se i glasi:

»Ovim Programom utvrđuje se namjena sredstava za održavanje komunalne infrastrukture na području Općine Kostrena za 2007. godinu, i to kako slijedi:

1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH
CESTA 3.560.000,00

Redovno održavanje 1.355.000,00

zimska služba 100.000,00

parkiralište Doričići 0,00

uređenje prilaznog puta Šodići 0,00

uređenje prilaznog puta Fufići 40.000,00

uređenje puta - pristup Trim stazi 30.000,00

zaštitni zid - cesta za Mažeri 0,00

put Paveki - prema moru 80.000,00

uređenje stepeništa - Šojska ulica 20.000,00

zaštitni zid u Dujmićima 18.000,00

put Rožmanići 14.000,00

uređenje zida kod crkve Sv. Barbara 19.000,00

uređenje parkirališta kod crkve Sv. Barbara 0,00

čišćenje cesta (hitne intervencije) 90.000,00

uređenje i krpanje cesta 100.000,00

parkiralište kod groblja 0,00

cesta Rožmanići (prilaz gradilištu) 148.000,00

horizontalna i vertikalna signalizacija 70.000,00

Izrada obložnog zida u naselju Vrh
Martinšćica 50.000,00

Izrada zida s licem od kamena - proširenje
ceste u Glavanima 33.200,00

Izrada zida s licem od kamena - proširenje ceste
u Sv. Luciji 46.200,00

Izrada nogostupa ispod groblja Sv. Lucija 170.000,00

Sanacija ceste iznad Ul. Iva Šodića 16.000,00

Izrada zida i nogostupa u Plešićima 80.000,00

Uređenje okoliša groblja Sv. Barbara 60.000,00

Sanacija ceste u Žuknici 20.000,00

Uređenje ceste na Paličini 80.600,00

Uređenje ceste u naselju Vrh Martinšćice
(Stogirac) 70.000,00

Pojačano održavanje 2.205.000,00

prilaz Rožići 30.000,00

cesta Stogirac 300.000,00

cesta Vrh Martinšćice-Sv.Barbara 300.000,00

Put Barunija 0,00

cesta Paličina 220.000,00

put Maračići 150.000,00

cesta Paveki - Urinj 400.000,00

parkiralište Glavani 0,00

parkiralište Urinj 150.000,00

cesta Mažeri 35.000,00

cesta Plešići 70.000,00

autobusne stanice 200.000,00

cesta Doričići 50.000,00

cesta Žuknica 300.000,00

2. ODRŽAVANJE PLAŽA 230.000,00

3. ODRŽAVANJE JAVNIH I ZELENIH
POVRŠINA 1.593.000,00

dezinsekcija, deratizacija 120.000,00

veterinarske usluge 53.000,00

uređenje zelenih površina-hortikultura 420.000,00

uređenje zelenih površina-čišćenje 500.000,00

održavanje čistoće 500.000,00

4. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE 800.000,00

Redovno održavanje 800.000,00

utrošak električne energije 450.000,00

održavanje javne rasvjete 270.000,00

ostalo (novogodišnja rasvjeta) 80.000,00

5. ODRŽAVANJE UREĐAJA OBORINSKE
ODVODNJE 50.000,00

6. ODRŽAVANJE DJEČJIH IGRALIŠTA 50.000,00

7. ODRŽAVANJE POMORSKOG DOBRA 619.000,00

plaža za invalide 38.500,00

sanacija obale Mikulova kava 97.500,00

sanacija obale Melić 26.000,00

lukobran Stara voda 250.000,00

riva Žurkovo 25.000,00

pasarela Galeb 32.000,00

obalni put 40.000,00

ograde i tuševi 40.000,00

sanitarni čvorovi 60.000,00

lukobran Lučice Podurinj 10.000,00


SVEUKUPNO: 6.902.000,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-40

Kostrena, 27. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=51221&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr