SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

30.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 178/04) i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« broj 22/01, 05/02, 20/02 i 4/06), Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Programa izgradnje objekata i uređaja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom članak 2. Programa izgradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« PGŽ broj 50/06), mijenja se i glasi:

I. Gradnja objekata i uređaja za odvodnju i
pročišćavanje otpadnih voda 850.000,00

1. Gradnja kanalizacijskog kolektora Vrh
Martinšćice za fekalne vode 200.000,00

2. Oborinske vode 250.000,00

3. Gradnja kanalizacijskog kolektora Plešići 400.000,00

II. Gradnja groblja 3.400.000,00

1. Izgradnja mrtvačnice - groblje Sv. Lucija 3.400.000,00

III. Gradnja objekata i uređaja opskrbe
pitkom vodom 22.500,00

1. Vodovod Paveki 22.500,00

2. Vodovod Doričići 0,00

3. Vodovod Dujmići 0,00

4. Vodovod Mažeri 0,00

5. Vodovod Plešići 0,00

6. Vodovod Fufići 0,00

7. Vodovod Šubati 0,00

8. Vodovod Stara voda 0,00

IV. Gradnja nerazvrstanih cesta 1.000.000,00

1. Cesta Žurkovo 1.000.000,00

V. Gradnja javnih površina 200.000,00

1. Urinj 100.000,00

2. Glavani 0,00

3. Paveki 0,00

4. Žuknica 100.000,00

5. Trg crkve Lucije 0,00

VI. Javna rasvjeta 350.000,00

1. Urinj - kružni tok 100.000,00

2. Obalna šetnica 250.000,00


SVEUKUPNO: 5.822.500,00


Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-39

Kostrena, 27. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=51221&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr