SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
OPĆINA KOSTRENA
30

29.

Na temelju članka 34. stavak 1. i 3. Zakona o popisima birača i članka 12. Statuta Općine Kostrena (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01, 5/02, 20/ 02 i 4/06) Općinsko vijeće Općine Kostrena, na sjednici održanoj 27. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Povjerenstva za popis birača

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za popis birača koje se sastoji od predsjednika povjerenstva i dva člana, koji imaju svoje zamjenike.

Članak 2.

U Povjerenstvo iz članka 1. imenuju se:

1. Sanjin Vrkić - za predsjednika

2. Jasna Mavrinac - za člana

3. Edgar Margan - za člana

1. Gordana Šoić - za zamjenika predsjednika

2. Teodora Košta Kovačić - za zamjenika člana

3. Vojana Šegota - za zamjenika člana

Članak 3.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Komisije za popise birača (»Službene novine« PGŽ broj 25/03).

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/2

Ur. broj: 2170-07-01-07-37

Kostrena, 27. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KOSTRENA

Predsjednik
Sanjin Vrkić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=51221&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr