SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
GRAD CRES
30

23.

Na osnovi stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 28. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o drugim izmjenama i dopunama Programa gradnje
objekata i uređaja komunalne infrastrukture
u Gradu Cresu za razdoblje 2007. godine

Članak 1.

Članak 2. Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 55/06 i 12/07) mijenja se i glasi:

»Opis poslova i iskaz financijskih sredstava:

1.

IZGRADNJA JAVNIH POVRŠINA

0,00

2.

IZGRADNJA NERAZVRSTANIH CESTA UKUPNO

1.350.000,00

2.1.

Asfaltiranje dijela prometnice za naselje Pernat

100.000,00

2.2.

Asfaltiranje dijela prometnice u Cresu - ulica Jadranska obala do betonare

150.000,00

2.3.

Probijanje prometnice spoj Brajdi - Grabar u Cresu

500.000,00

2.4.

Asfaltiranje prometnice na predjelu Grabar u Cresu

600.000,00

3.

IZGRADNJA JAVNE RASVJETE UKUPNO

780.000,00

3.1.

Proširenje javne rasvjete u Cresu

780.000,00

4.

IZGRADNJA I REKONSTRUKCIJA OBJEKATA I UREĐAJA ZA ODVODNJU I PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA I OPSKRBU PITKOM VODOM UKUPNO


2.050.000,00

4.1

Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja kanalizacijske mreže na predjelu Grabar u Cresu - nastavak radova - VI. faza

500.000,00

4.2.

Rekonstrukcija vodovodne mreže i izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Martinšćica - nastavak radova

850.000,00

4.3.

Izgradnja vodovodne i kanalizacijske mreže na predjelu Volnik - II. faza

300.000,00

4.4

Vodovod - Projekt Jadran - dogradnja kanalizacijskog sustava

400.000,00

5.

ODLAGANJE KOMUNALNOG OTPADA UKUPNO

1.900.000,00

5.1.

Sanacija odlagališta otpada »Pržići«

1.900.000,00

 

SVEUKUPNO 1., 2., 3., 4. i 5.

6.080.000,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana po objavi u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/9

Ur. broj: 2213/02-01-01-07-5

Cres, 28. rujna 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

Gradskog vijeća

mr. Nivio Toich, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=10002&odluka=23
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr