SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 38. Ponedjeljak, 15. listopada 2007.
GRAD CRES
30

22.

Na temelju stavka (1), članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst i 82/04), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o II. izmjenama i dopunama Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Članak 2. Programa održavanja komunalne infrstrukture (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 55/ 06 i 12/07) mijenja se i glasi:

»U sljedećoj godini utvrđuje se financiranje održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture kako slijedi:

Objekti i uređaji komunalne infrastrukture

Plan 2007.

Izmjene i dopune

1. Održavanje javne rasvjete

550.000,00

620.000,00

1.1. Utrošak električne enegije javne rasvjete

400.000,00

430.000,00

1.2. Održavanje javne rasvjete

150.000,00

190.000,00

2. Odvodnja atmosferskih voda

210.000,00

210.000,00

3. Održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

720.000,00

720.000,00

4. Održavanje javnih površina:

884.000,00

884.000,00

4.1. Održavanje zelenih površina

426.000,00

426.000,00

4.2. Održavanje ostalih javnih površina

182.000,00

182.000,00

4.3. Organizacija parkirališta

276.000,00

276.000,00

5. Održavanje groblja

187.000,00

217.000,00

6. Održavanje nerazvrstanih cesta:

2.180.000,00

2.180.000,00

6.1. Redovno održavanje

300.000,00

300.000,00

6.2. Pojačano održavanje

1.880.000,00

1.880.000,00

Sveukupno troškovi 1., 2., 3., 4., 5. i 6.

4.731.000,00

4.831.000,00

Članak 2.

Ovaj Program stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim-novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-02/06-01/9

Ur. broj: 2213/02-04-02-01-07-6

Cres, 28. rujna 2007.

GRAD CRES
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik

mr. Nivio Toich, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=521&mjesto=10002&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr