SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD RIJEKA
30

90.

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97) i članka 40. Statuta Grada Rijeke (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 23/01, 4/02, 13/02, 3/05, 9/ 06, 17/06 pročišćeni tekst i 8/07), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 27. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Rijeke (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Tatjana Vučković, dipl. ing. građ. iz Odjela gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem, za predsjednicu,

2. Dejan Blažić, dipl. ing. građ. iz Odjela gradske uprave za poduzetništvo, za člana,

3. Šime Zekić, dipl. oec. iz Odjela za gradsku samoupravu i upravu, za člana,

4. Mladen Rađenović, dipl. iur. iz Odjela gradske uprave za komunalni sustav, za člana,

5. Vesna Labudović Maržić, dipl. iur. iz Ureda Grada, za članicu.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/156

Ur. broj: 2170-01-10-07-2

Rijeka, 27. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RIJEKE

Predsjednica
Gradskog vijeća
Dorotea Pešić-Bukovac, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51000&odluka=100
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr