SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
OPĆINA BAŠKA
42

42.

Temeljem članaka 16. i 26. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 21/01) Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 28. studenoga 2003. godine, donijelo je

IZMJENE GODIŠNJEG PROGRAMA
javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju
i osnovnom obrazovanju na području Općine Baška
u 2004. godini

Članak 1.

U članku 2. Godišnjeg programa javnih potreba u kulturi, predškolskom odgoju i osnovnom obrazovanju na području Općine Baška u 2004. godini (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 28/03)

. u stavci »Malin« - radovi sanacije objekta«, iznos »15.000,00« mijenja se i glasi »5.000,00«,

. stavka »radovi na arheološkom lokalitetu »Crkva Sv. Marka« - 100.000,00«, briše se.

. ukupan zbroj »644.060,00« mijenja se i glasi »534.600,00«.

Članak 2.

U članku 4.

. u stavci »stipendije«, iznos »77.600,00« mijenja se i glasi »82.800,00«,

. ukupan zbroj »257.600,00« mijenja se i glasi »262.800,00«.

Članak 3.

Ove Izmjene Godišnjeg programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuju se od 01. siječnja 2004. godine.

Klasa: 021-05/03-01/21

Ur. broj: 2142-03-03-3

Baška, 28. studenoga 2003.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Marijan Dekanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=10007&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr