SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD RAB
30

40.

Na temelju članka 22. i 81. stavka 1. Statuta Grada Raba (»Službene novine« broj 24/01 i 4/06)), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 25. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima i kriterijima
za dodjelu učeničkih i studentskih kredita

Članak 1.

U Odluci o uvjetima i kriterijima za dodjelu učeničkih i studentskih kredita (»Službene novine« broj 28/02 i 27/05), u članku 2., stavak 4. mijenja se i glasi:

»Učenici koji se školuju van Grada Raba, za zanimanja za koja je u tekućoj školskoj godini organizirano školovanje na području Grada Raba, nemaju pravo na kredit.«

Članak 2.

U članku 4., stavci 2. i 3. mijenjaju se i glase:

»Obveza vraćanja kredita počinje kada primatelj kredita zasnuje radni odnos ili najkasnije dvije (2) godine nakon završetka redovitog školovanja. Korisnik ne vraća kredit ukoliko se u navedenom roku zaposli na području Grada Raba.

Ukoliko korisnik kredita ponavlja nastavnu godinu ili prekine školovanje u nastavnoj godini u kojoj prima kredit, dužan je, uz predočenje potvrde o završetku školske, odnosno akademske godine, vratiti cjelokupan iznos primljenog kredita. Kredit se vraća mjesečno, u onoliko rata u koliko je i dobiven. Ukoliko korisnik kredita, u navedenom otplatnom roku, ne izvrši povrat primljenih sredstava, obračunavati će se zakonska zatezna kamata, sve do cjelokupnog povrata.«

Članak 3.

U članku 8., točka 2. mijenja se i glasi:

»2. Materijalni položaj učenika /studenta - boduje se prosječan, ukupan prihod po članu domaćinstva u posljednja tri mjeseca.«

Prihod (u kn): Bodovi:

. više od 2.200,00 0

. 1.701,00 - 2.200,00 10

. 1.501,00 - 1.700,00 15

. 1.301,00 - 1.500,00 20

. 1.101,00 - 1.300,00 25

. 901,00 - 1.100,00 30

. 701,00 - 900,00 35

. manje od 700,00 45

Članak 4.

U članku 8., točki 3. mijenja se tabela bodovanja kako slijedi:

Uspjeh na
natjecanju

Županijsko
pojedinac čl. grupe

Državno
pojedinac čl. grupe

Međunarodno
pojedinac čl. grupe

I. mjesto
II. mjesto
III. mjesto
sudjelovanje

5 4
4 3
3 2
2 1

107
7 5
5 3
3 2

1510
109
85
53

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 011-03/07-01/2-01

Ur. broj: 2169-01-2-47-50

Rab, 25. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51280&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr