SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD DELNICE
30

90.

Na temelju članka 4. st. 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 55. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), te članka 53. Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 9/06) Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine donosi

ODLUKU
o petoj izmjeni i dopuni Proračuna Grada Delnica
za 2007. godinu

Članak 1.

Pete izmjene i dopune Proračuna Grada Delnica za 2007. godinu sadrže:

A) OPĆI DIO PRIHODA I RASHODA

B) POSEBNI DIO PRORAČUNA

C) IZDACI RAZVRSTANI PREMA RASHODIMA

1. Odsjek za lokalnu samoupravu, opću upravu, protokol Grada i javne potrebe

2. Odsjek za proračun, financije, gospodarstvo i poduzetništvo

3. Odsjek za komunalni sustav, imovinu Grada, urbanizam i ekologiju

Članak 2.

Prihodi u iznosu od 52.427.000,00 kuna i izdaci u iznosu od 52.427.000,00 kuna raspoređeni su po skupinama i podskupinama koje su sastavni dio ove Odluke, te se utvrđuju u bilanci prihoda i izdataka.

Članak 3.

Izdaci u proračunu u iznosu od 52.427.000,00 kuna raspoređuju se po nositeljima i korisnicima, te potanjim namjenama u Posebnom dijelu proračuna iskazanih po razdjelima, te čine sastavni dio ove Odluke.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-08/07-01/06

Ur. broj: 2112-01-07-06

Delnice, 26. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

OPĆI DIO PRORAČUNA

SKUPNI REBALANS
Od 1.1.2007. do 31.12.2007.

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o petoj izmjeni i dopuni Proračun  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51300&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr