SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
37

42.

Na temelju članka 47. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/ 01 i 18/03) i članka 14. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 117/01) Poglavarstvo Grada Novi Vinodolski, na 43. sjednici održanoj dana 13. studenog 2003. godine donijelo je

IZMJENE PLANA
nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove
i usluge male vrijednosti za 2003. godinu

I.

Plan nabave Grada Novi Vinodolski za robe, radove i usluge male vrijednosti za 2003. godinu u točci III. mijenja se i sada glasi:

R.
br.

Opis nabave


Pozicija-konto


Iznos u Kn

Procijenjena
vrijednost u Kn

1.

Uredski i ostali materijal

4100-322 1

80.000,00

65.000,00

2.

Usluge leasing-a vozila

4210-323 59

15.000,00

12.000,00

3.

Usluge procjene vrijednosti objekata

4220-323 7

30.000,00

24.000,00

4.

Tekuće i investicijsko održavanje zgrada

5470-323 21

190.000,00

155.000,00

5.

Geodetske usluge

5480-323 75
6520-454 11 02

50.000,00
50.000,00

81.900,00

6.

Projektna dokumentacija Boćališta Slavuj

5515-426 41 06

39.900,00

32.000,00

7.

Projektna dokumentacija uređenja Frankopanskog kaštela

5525-454 11 01

75.000,00

61.000,00

8.

Projektiranje šetnice u Klenovici

6530-454 11 03

0,00

0,00

9.

Projektiranje šetnice Klek - Kavana Plaža

6540-454 11 04

190.000,00

155.700,00

10.

Projektiranje dječjeg igrališta Donji Zagon

6545-454 11 05

0,00

0,00

11.

Gradnja prometne infrastrukture za objekt stradalnika Domovinskog rata

6550-421 31 01

100.000,00

81.900,00

12.

Izrada projektne dokumentacije ulice Sopot u Novom Vinodolskom

6560-421 31 02

50.000,00

40.000,00

13.

Izrada glavnog projekta parkirališta Slavuj

6570-421 31 03

65.000,00

53.000,00

14.

Sanacija spoja ulica Kralja Zvonimira i 22. lipnja

6580-421 31 04

150.000,00

122.900,00

15.

Izrada projektne dokumentacije ulice Zatrep u Novom Vinodolskom

6590-421 31 05

95.000,00

77.800,00

Proračunska stavka

II.

Ove Izmjene Plana stupaju na snagu danom donošenja i iste će se objaviti u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 023-01/03-01/1

Ur. broj: 2107/02-03-03-4

Novi Vinodolski, 13. studenoga 2003.

POGLAVARSTVO GRADA NOVI VINODOLSKI

Predsjednik Poglavarstva
Milivoj Vidmar, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51250&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr