SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 36. Petak, 28. rujna 2007.
GRAD DELNICE
30

84.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 41. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97) i članka 19. »Statuta Grada Delnica (»Službene novine« broj 09/06 - pročišćeni tekst i 29/07), Gradsko vijeće Grada Delnica, na sjednici održanoj 26. rujna 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića
»Hlojkica« Delnice za pedagošku 2006/2007. godinu

Članak 1.

Prihvaća se Izvješća o radu Dječjeg vrtića »Hlojkica« Delnice za pedagošku 2006./2007. godinu.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 601-02/0701/10

Ur. broj: 2112-01-07-03

Delnice, 26. rujna 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA DELNICA

Predsjednik

Goran Muvrin, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=519&mjesto=51300&odluka=84
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr