SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
GRAD ČABAR
30

22.

Na temelju točke 7.2.4. Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova (»Narodne novine« broj 114/ 06) i članka 26. Statuta grada Čabra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 24/01, 06/02 i 22/05) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 24. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Čabra

Članak 1.

Osniva se Povjerenstvo za ravnopravnost spolova Grada Čabra.

Članak 2.

Zadaća je Povjerenstva poticati i koordinirati sve aktivnosti na području Grada Čabra koje za cilj imaju promicanje ravnopravnosti spolova, te svojim savjetodavnim radom pomagati Gradskom vijeću i drugim njegovim tijelima u provedbi Zakona o ravnopravnosti spolova i Nacionalnoj politici za promicanje ravnopravnosti spolova na lokalnoj razini.

U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo:

- prati i potiče provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova na području Grada Čabra,

- prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim propisima zajamčene ravnopravnosti spolova,

- razmatra predstavke kojima se ukazuje na pojedinačne slučajeve diskriminacije spolova te nadležnim tijelima predlaže mjere njihova otklanjanja,

- potiče oblikovanje i provedbu programa i aktivnosti obrazovne, informativne i promidžbene naravi usmjerene promicanju ravnopravnosti spolova,

- predlaže i poduzima i druge mjere i aktivnosti pospješivanja ostvarivanja ravnopravnosti spolova.

Članak 3.

U Povjerenstvo se imenuju:

1. Sintija Žurga za predsjednicu (v.d. ravnateljica Dječjeg vrtića)

2. Vidoslav Žagar za člana (član Gradskog vijeća)

3. Nena Kvas za članicu (djelatnica Gradske uprave)

Članak 4.

U svoj rad Povjerenstvo može uključiti priznate stručnjake iz područja promicanja ravnopravnosti spolova.

Članak 5.

Povjerenstvo za ravnopravnost spolova bira se na vrijeme od četiri godine.

Članak 6.

Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu grada Čabra.

Članak 7.

Administrativno-tehnički poslovi obavljat će se u Gradskoj upravi grada Čabra.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 500-01/07-01/2

Ur. broj: 2108/01-07-1

Čabar, 24. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51306&odluka=22
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr