SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA SKRAD
30

44.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 6. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni
Odluke o financiranju Socijalnog programa na
području Općine Skrad za 2007. godinu

Članak 1.

U članku 2. Odluke o financiranju Socijalnog programa na području Općine Skrad za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 19/07) stavak 1. točka 1. iznos »15.000,00« zamjenjuje se iznosom »20.000,00«, u točci 1. dodaje se alineja 5. koja glasi: »- susret DDK Gorskog kotara 5.000,00«, a iznos »82.000,00« zamjenjuje se iznosom »87.000,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/06-01/15

Ur. broj: 2112/04-06-01-03

Skrad, 7. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51311&odluka=44
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr