SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA SKRAD
30

41.

Na temelju članka 9.a Zakona o fondovima (»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 6. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Programa javnih potreba
Općine Skrad u kulturi za 2007. godinu

Članak 1.

U članku 2. Programa javnih potreba Općine Skrad u kulturi za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 54/06. i 19/07.) iznos »136.500,00« zamjenjuje se iznosom »160.500,00«, iznos »15.600,00« zamjenjuje se iznosom »28.600,00« i dodaje se alineja 6. koja glasi: »- monografija 11.000,00«.

Članak 2.

U članku 4. iznos »100.000,00« zamjenjuje se iznosom »150.000,00«.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 612-01/06-01/15

Ur. broj: 2112/04-06-01-03

Skrad, 7. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51311&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr