SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA SKRAD
30

40.

Na temelju članka 28. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 3/06 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 6. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni Programa održavanja
komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06 i 19/07) točke A) i B) mijenjaju se i glase:

A) IZVORI PRIHODA

1.Komunalna naknada (poz. 35) 390.000,00 kn

2.Ostala sredstva proračuna
Općine Skrad 259.700,00 kn

3.Tekuće pomoći iz Županijskog
proračuna (poz. 23) 100.000,00 kn


UKUPNO A) 749.700,00 kn

B) ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1.Utrošak el. energije za javnu
rasvjetu (poz. 40) 125.000,00 kn

2.Održavanje i razvoj objekata
i uređaja javne rasvjete (poz. 42)

- tekuće održavanje 17.000,00 kn

- iluminacija 3.000,00 kn

3.Čišćenje i uređenje javnih i zelenih
površina (poz. 50)

-komunalni radnik 36.300,00 kn

-materijalni troškovi (sadnice, zemlja,
gorivo i mazivo) 10.300,00 kn

-postavljanje koševa za smeće 6.500,00 kn

-uređenje šetnice Planina-Jasle 20.000,00 kn

-uređenje šetnice »Vidmar« 20.000,00 kn

-uređenje šetnice »5. klupa« 20.000,00 kn

-uređenje okoliša kapelice
na Skradskom vrhu 1.500,00 kn

-projekt uređenja parka iznad
gornjeg parkirališta 10.000,00 kn

-nabava parkovnih klupa 25.400,00 kn

4.Deratizacija i dezinsekcija (poz. 46) 8.100,00 kn

5.Zbrinjavanje otpada

-s javnih površina (poz. 42) 13.000,00 kn

-naknada za odlaganje kom.
otpada (poz. 52.1) 14.000,00 kn

-sanacija deponija Sović laz (poz. 52) 100.000,00 kn

-staklena ambalaža (poz. 53) 3.600,00 kn

6. Ljetno održavanje cesta (poz. 41)

-popravak makadam cesta 42.000,00 kn

-sanacija ceste Divjake 37.100,00 kn

-sanacija potpornog zida V.Selce 2 22.500,00 kn

-sanacija potpornog zida V.Selce 3 45.100,00 kn

-sanacija cestovnog propusta
Skradska draga 13.500,00 kn

- proširenje odvojka Planina 50.000,00 kn

- doprema tampona za makadam ceste 19.800,00 kn

7. Zimsko održavanje cesta (poz. 47) 50.000,00 kn

8. Održavanje groblja (poz. 48) 36.000,00 kn


UKUPNO B) 749.700,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-01/06-01/62

Ur. broj: 2112/04-06-01-03

Skrad, 7. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51311&odluka=40
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr