SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA SKRAD
30

38.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst, 82/04 i 110/04) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« broj 24/01, 3/06 i 16/06), Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj dana 6. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o trećoj izmjeni i dopuni Programa gradnje objekata
i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

U Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 54/06, 19/07 i 31/07) točke A) i B) mijenjaju se i glase:

A) IZVORI PRIHODA

Sredstva za ostvarenje ovog Programa čine:

1.Komunalni doprinos (poz. 34) 50.000,00 kn

2.Naknada za koncesiju (poz. 27) 14.000,00 kn

3.Naknada za groblje (poz. 37) 45.000,00 kn

4.Sredstva proračuna Općine Skrad 1.993.705,00 kn

5.Tekuće pomoći iz državnog
proračuna (poz. 22) 600.000,00 kn

6.Tekuće potpore iz županijskog
proračuna (poz. 23) 933.195,00 kn

7.Ostale tekuće potpore-Centar
za brdsko-plan. poljop. (poz. 23.1) 185.000,00 kn


UKUPNO A) 3.820.900,00 kn

B) GRADNJA OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

1. Izgradnja cesta (poz. 41)

-asfaltiranje ceste Hribac-Hlevci (učešće) 402.600,00 kn

-asfaltiranje ceste Kupjak-Rogi (dio) 12.000,00 kn

-asfaltiranje Rogi 242.000,00 kn

-asfaltiranje Divjaka 125.300,00 kn

-asfaltiranje ceste Planina-Gorica
(projektna dok.)116.000,00 kn

2.Groblje u Skradu - uređenje staza
(poz. 49) 241.000,00 kn

3.Izgradnja Centra za održivi razvoj
Gorskog kotara (poz. 6) 1.600.000,00 kn

4.Izgradnja sustava fekalne odvodnje
(poz. 96) 727.000,00 kn

5.Izgradnja vodospreme u Rogima
(poz. 54) 40.000,00 kn

6.Vodoopskrbni sustav Hlevci
- projektna dok. (poz. 54.2.) 70.000,00 kn

7.Sanacija vodoopskrbnog sustava
Skrad (poz. 54.3) 145.000,00 kn

8.Sanacija objekta u Skradskoj dragi
- I. faza (poz. 55.1) 100.000,00 kn


UKUPNO B) 3.820.900,00 kn

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 361-01/06-01/02

Ur. broj: 2112/04-06-01-04

Skrad, 7. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51311&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr