SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
OPĆINA SKRAD
30

37.

Temeljem odredbi članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01, 3/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 6. rujna 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o drugoj izmjeni i dopuni
Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu

Članak 1.

U Proračunu Općine Skrad za 2007. godinu (»Službene novine« Primorsko-goranske županije« broj 48/06 i 19/07) članak 1. mijenja se i glasi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 3.

Ova Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proračuna Općine Skrad za 2007. godinu stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 400-06/06-01/09

Ur. broj: 2112/04-06-01-13

Skrad, 7. rujna 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik

Duško Zatezalo, v. r.

Funkcijska klasifikacija proračuna 2007/3

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Odluka o drugoj izmjeni i dopuni Proraču  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51311&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr