SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
GRAD ČABAR
30

19.

Temeljem članka 26. Statuta Grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 06/02 i 22/05) i članka 24. Odluke o priznanjima grada Čabra (»Službene novine« PGŽ broj 21/04), Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj 24. kolovoza 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o dodjeli javnih priznanja u 2007. godini

Članak 1.

Ovom se Odlukom, na prijedlog Odbora za izbor i imenovanje Gradskog vijeća Grada Čabra, dodjeljuju sljedeća javna priznanja u 2007. godini:

A) PLAKETA GRADA ČABRA

1. Gospodinu Stjepku Bobanu, predsjedniku Uprave »Hrvatskih cesta« d.o.o. Zagreb, u znak zahvalnosti za doprinos u obnovi cestovne infrastrukture na području grada Čabra.

2. Pastoralnom centru Kćeri Marije Pomoćnice Čabar, za oživljavanje duhovnog i kulturnog života u župama Grada Čabra.

B) NAGRADA GRADA ČABRA

1. MIRKU BOŽIDARU WOLFU iz Prezida, za posebno vrijedne rezultate u više raznih područja stvaralaštva i rada s mladima.

2. Pionirima NK »Snježnik« Gerovo, za promicanje sportske kulture među mladima i ostvarene rezultate u prošlogodišnjoj nogometnoj sezoni.

Nagrada grada Čabra dodjeljuje se u novčanom iznosu od 3.000,00 kn.

Članak 2.

Priznanja grada Čabra, uz pismena obrazloženja, dodijelit će se na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Čabra, 12. rujna 2007. godine.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-02/07-01/26

Ur. broj: 2108/01-07-1-7

Čabar, 24. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
Zoranin Kuzele, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=51306&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr