SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

98.

Na temelju članka 32. Zakona o zaštiti prava pacijenata (»Narodne novine« broj 169/04) i članka 44. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 20. rujna 2007. godine donijela

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Povjerenstva za zaštitu
prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Odluci o osnivanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj 20/05), članka 2. mijenja se i glasi:

»Članak 2.

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana (u daljnjem tekstu: članovi Povjerenstva) koje na temelju javnog poziva i na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja imenuje Županijska skupština.

Članovi Povjerenstva imenuju se iz reda pacijenata, nevladinih udruga i stručnjaka na području zaštite prava pacijenata.

Na sjednici Skupštine na kojoj se odlučuje o imenovanju članova Povjerenstva istovremeno se utvrđuje i lista zamjenika članova Povjerenstva.

Zamjenici članova Povjerenstva su osobe čija je kandidatura u postupku imenovanja utvrđena pravovaljanom od strane Odbora za izbor, imenovanja i dodjelu povelja i priznanja, ali nisu izabrani za članove Povjerenstva.«

Članak 2.

Članak 3. mijenja se i glasi:

»Članak 3.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Skupština će razriješiti člana Povjerenstva i prije isteka mandata:

. ako neopravdano ne nazoči sjednicama Povjerenstva

. na osobni zahtjev

. ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju dužem od šest mjeseci

. ako odjavi prebivalište s područja Primorsko-goranske županije.

U slučaju razrješenja člana Povjerenstva, na istoj se sjednici imenuje novi član iz reda zamjenika članova Povjerenstva, a njegov mandat traje do isteka mandata člana umjesto kojeg je imenovan.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/65

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=00001&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr