SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

96.

Na temelju članka 4. Plana intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Republici Hrvatskoj (»Narodne novine« broj 8/97) i članka 28. točka 16. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst) Skupština Primorsko-goranske županije na sjednici održanoj 20. rujna 2007. godine, donijela je

IZMJENE PLANA
intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora
u Primorsko-goranskoj županiji

Članak 1.

U Planu intervencija kod iznenadnog onečišćenja mora u Primorsko-goranskoj županiji (»Službene novine« broj: 16/99, 13/02, 16/04 i 30/05) prilog 7. mijenja se i glasi:

Petak,21.rujna2007. Stranica3221—broj35

SLUŽBENENOVINE

Stranica3222—broj35 Petak,21.rujna2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,21.rujna2007. Stranica3223—broj35

SLUŽBENENOVINE

Stranica3224—broj35 Petak,21.rujna2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,21.rujna2007. Stranica3225—broj35

SLUŽBENENOVINE

Stranica3226—broj35 Petak,21.rujna2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,21.rujna2007. Stranica3227—broj35

SLUŽBENENOVINE

Stranica3228—broj35 Petak,21.rujna2007.

SLUŽBENENOVINE

Petak,21.rujna2007. Stranica3229—broj35

SLUŽBENENOVINE

Stranica3230—broj35 Petak,21.rujna2007.

SLUŽBENENOVINE

Članak 2.

Ove izmjene Plana stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/63

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=00001&odluka=96
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr