SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD NOVI VINODOLSKI
37

39.

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« RH broj 33/01 i 60/01) i članka 30. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski donosi dana 20. studenoga 2003. godine sljedeću

ODLUKU
o osnivanju Socijalnog vijeća

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Socijalno vijeće, te se uređuje njegov sastav, djelokrug i način rada.

Članak 2.

Socijalno vijeće ima 5 članova.

Predsjednik Socijalnog vijeća se bira iz redova članova Gradskog vijeća, a članovi iz redova znanstvenih, stručnih i javnih djelatnika.

Članak 3.

Socijalno vijeće:

- prati sva zbivanja na području socijalne skrbi,

- razmatra problematiku i daje prijedloge za unapređenje stanja na području socijalne skrbi,

- razmatra problematiku i predlaže mjere u svrhu zaštite životnog standarda i zbrinjavanja socijalno ugroženih osoba,

- prati i upozorava na eventualne negativnosti u primjeni propisa iz područja socijalne skrbi, zapošljavanja, zaštite invalidnih osoba i njihovih obitelji, te djece invalida,

- daje prijedloge za financiranje programa, te vrsta i obima socijalnih pomoći iz nadležnosti Grada Novi Vinodolski,

- razmatra godišnja izvješća nadležnog Odjela o korisnicima socijalne pomoći i utrošenim sredstvima iz Socijalnog programa Grada Novog Vinodolskog,

- razmatra i druga pitanja iz područja socijalne skrbi u okvirima samoupravnog djelokruga Grada Novog Vinodolskog.

Članak 4.

Ovo radno tijelo radi na sjednicama, a o radu sjednice vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik i zapisničar.

Članak 5.

Odluke se donose većinom glasova svih članova, ukoliko je na sjednici nazočna većina članova.

Članak 6.

Administrativne poslove za Socijalno vijeće obavlja Upravni odjel nadležan za vođenje postupka po zahtjevima za dodjelu socijalne pomoći.

Članak 7.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550-01/03-01/36

Ur. broj: 2107/02-01-03-1

Novi Vinodolski, 20. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Josip Čulinović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51250&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr