SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

94.

Na temelju članka 35. točka 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05) i članka 28. točka 1. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 20. rujna 2007. godine donijela

IZMJENE I DOPUNE
STATUTA PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

U članku 3. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/06 i 16/06 - pročišćeni tekst), iza riječi »Lokve«, dodaje se riječ »Lopar«.

Članak 2.

U članku 42., stavku 2., točka 13., briše se.

Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Statuta Primorsko-goranske županije stupaju na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/58

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=00001&odluka=94
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr