SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 35. Petak, 21. rujna 2007.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
30

90.

Na temelju članka 107. stavak 2. i članka 108. stavak 3. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 96/03), članka 26. stavak 1.i 2. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2007. godinu (»Službene novine« broj 50a/06) i članka 28. točka 15. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 22/01, 10/ 06 i 16/06 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije je na sjednici od 20. rujna 2007. godine donijela

ODLUKU
o davanju suglasnosti i odobravanju jamstva za
kreditno zaduženje trgovačkom društvu »Ekoplus« d.o.o.

I.

Daje se suglasnost trgovačkom društvu »Ekoplus« d.o.o. za kreditno zaduženje u iznosu od 6.400.000,00 kuna kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za pripremu i izgradnju I. faze I. etape CZGO »Marišćina«.

II.

Daje se jamstvo Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka za osiguranje kreditnog zaduženja iz točke I. ove Odluke čime se jamči povrat kredita kojeg trgovačko društvo »Ekoplus« d.o.o., kao korisnik kredita, uzima kod Erste & Steiermärkische Bank d.d. Rijeka, kao kreditora, a pod sljedećim uvjetima:

- Iznos kredita 6.400.000,00 kuna

- Vrsta kredita: Dugoročni kredit

- Namjena kredita: Priprema i izgradnja I. faze I. etape CZGO »Marišćina«

- Rok korištenja kredita: do kraja 2008. godine

- Rok vraćanja kredita: pet (5) godina uz poček od tri (3) godine

- Otplata kredita: polugodišnji jednaki anuiteti

- Kamatna stopa: 5,47% godišnje, promjenjiva

- Iznos kamata: 2.276.097,16 kuna

- Instrument osiguranja kredita: neopozivo jamstvo Primorsko-goranske županije

III.

Ovlašćuje se župan Primorsko-goranske županije Zlatko Komadina da potpiše odobreno jamstvo.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-04/07-02/70

Ur. broj: 2170/1-04-01-07-3

Rijeka, 20. rujna 2007.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Predsjednik
Marinko Dumanić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=518&mjesto=00001&odluka=90
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr