SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
26

31.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) i točke III »Dvogodišnjeg Programa mjera za unapređenje stanja u prostoru na području Grada Bakra« (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 17/03) Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici održanoj 26. studenoga 2003. godine donijelo je

ODLUKU
o stavljanju izvan snage Odluke o donošenju Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bakra

Članak 1.

Stavlja se izvan snage Odluka o donošenju Detaljnog plana uređenja povijesne jezgre Grada Bakra objavljena u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije broj 8/1999.

Članak 2.

Detaljni plan uređenja povijesne jezgre grada Bakra izradio je Urbanistički institut Hrvatske, d.d. iz Zagreba, a sastoji se od tekstualnog dijela (knjiga A) i grafičkog dijela (knjiga B).

A. TEKSTUALNI DIO

1. Uvod

2. Podaci o prostoru

2.1. Pripremni radovi (1-7)

2.2. Klima

2.3. Inženjersko-geološke značajke

2.4. Vegetacija

2.5. Valorizacija prema funkcionalnim obilježjima unutar novih teritorijalnih jedinica

2.6. Povijest grada Bakra

2.7. Prostorna valorizacija

2.8. Registrirani spomenici kulture

2.9. Analiza revitalizacije srednjovjekovne jezgre

2.10. Razvojni resursi

3. Planirano detaljno uređenje prostora

3.1. Osnovni podaci

3.2. Detaljni plan namjene površina

3.3. Urbanističko-tehnički uvjeti

3.4. Zaštita graditeljskog nasljeđa

3.5. Idejno rješenje prometa

3.6. Telekomunikacijska i komunalna infrastrukturna mreža

4. Provedbene odredbe

5. Bibliografija

6. Dokumentacija

B. GRAFIČKI DIO

List 1. Detaljna namjena površina mj. 1:1000

List 2. Urbanističko tehnički uvjeti mj. 1:1000

List 3. Idejno rješenje prometa mj. 1:1000

List 4. Režimi zaštite graditeljskog nasljeđa mj. 1:1000

List 5. Mreža telekomunikacija mj. 1:1000

List 6. Elektroopskrba - Niski napon i
javna rasvjeta mj. 1:1000

List 6a. Elektroopskrba - Visoki napon mj. 1:1000

List 7. Odvodnja - oborinska i fekalna
kanalizacija mj. 1:1000

List 7a. Odvodnja-samostalni sustav - oborinska
kanalizacija mj. 1:1000

List 7b.Vodoopskrbna mreža mj. 1:1000

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-02/03-01/05

Ur. broj: 2170-02-01-03-10

Bakar, 26. studenoga 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća
Grada Bakra
Desimir Širola, dipl. ing. stroj., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51222&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr