SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
26

30.

Na temelju članka 23. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - pročišćeni tekst) te članka 23. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« broj 29/01), Gradsko vijeće Grada Bakra, na 32. sjednici održanoj dana 26. studenoga 2003. donijelo je ovu

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnoj naknadi

Članak 1.

Članak 4. stavak 1. toč. 4. i 5. mijenja se i glasi:

»4. IV. zonu čine naselje Hreljin (osim predjela Melnice), Krasica, Kukuljanovo, Praputnjak (osim željezničke stanice Meja), Škrljevo, Zlobin (osim Zlobinske drage i Zlobinskog brda) i Plosna;

5. V. zonu čine naselja: dio naselja Praputnjak (željeznička stanica Meja), Ponikve dio naselja Hreljin (Melnice) i dio naselja Zlobin (Zlobinska draga i Zlobinsko brdo).«

Članak 2.

Članak 6. mijenja se i glasi:

»Koeficijent namjena (kn) utvrđuje se kako slijedi:

74.6.

Istražne i zaštitne djelatnosti

92.62.1

Djelatnost marina

92.71

Djelatnost kockanja i klađenja

II.

0,70

14

Vađenje ostalih ruda i kamena

24

Proizvodnja kemikalija i kemijskih proizvoda

Koeficijent namjene (Kn)

Opis nekretnine

1,00

1. stambeni prostor i prostor koje koriste neprofitne organizacije

3,00

2. kuće i stanovi za odmor (vikendice)

1,00

3. garaže

0,05

4. neizgrađeno građevinsko zemljište

 

5. poslovni prostor

 

Grupa
djelatnosti

Koeficijent namjene (Kn)

Oznaka
djelatnosti

Djelatnosti po područjima

I.

10

50.10.1.

Trgovina na veliko motornim vozilima

 

 

50.10.3.

Posredovanje u trgovini motornim vozilima

 

 

50.30.1.

Trgovina na veliko dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

50.30.3.

Posredovanje u trgovini dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

50.40.1.

Trgovina na veliko motociklima, njihovim dijelovima i priborom

 

 

50.40.3.

Posredovanje u trgovini motociklima, njihovim dijelovima i priborom

 

 

51

Trgovina na veliko i posredovanje u trgovini, osim trgovine motornim vozilima i motociklima

 

 

55.3.

Restorani

 

 

55.4.

Barovi

 

 

63.3.

Djelatnost putničkih agencija i turoperatora; ostale usluge turistima, d.n.

 

 

65

Financijsko posredovanje, osim osiguranja i mirovinskih fondova

 

 

66

Osiguranje i mirovinski fondovi, osim obveznog osiguranja

 

 

67

Pomoćne djelatnosti u financijskom posredovanju

II.

8,5

50.10.2.

Trgovina na malo motornim vozilima

 

 

50.30.2.

Trgovina na malo dijelovima i priborom za motorna vozila

 

 

50.40.2.

Trgovina na malo motociklima, njihovima dijelovima i priborom

 

 

50.5.

Trgovina na malo motornim gorivima i mazivima

 

 

52.1.

Trgovina na malo u nespecijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.2.

Trgovina na malo hranom, pićima i duhanskim proizvodima u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.33.

Trgovina na malo kozmetičkim i toaletnim proizvodima

 

 

52.4.

Ostala trgovina na malo novom robom u specijaliziranim prodavaonicama

 

 

52.5.

Trgovina na malo rabljenom robom u prodavaonicama

 

 

52.6.

Trgovina na malo izvan prodavaonica

 

 

55.5.

Kantine (menze) i opskrbljivanje pripremljenom hranom (catering)

 

 

63.1.

Prekrcaj tereta i skladištenje

 

 

64.2.

Telekomunikacije

 

 

70.

Posredovanje nekretninama

 

 

71.

Iznajmljivanje strojeva i opreme bez rukovatelja i predmeta za osobnu uporabu

 

 

72.1.

Pružanje savjeta o računalnoj opremi (hardwareu)

 

 

72.2.

Savjetovanje i pribavljanje programske opreme (softwarea)

 

 

72.6.

Ostale djelatnosti povezane s računalima

74.1.

Pravne, računovodstvene, knjigovodstvene revizijske djelatnosti; porezno savjetovanje; istraživanje tržišta i ispitivanje javnog mnijenja, poduzetništvo i poslovno savjetovanje; holding-društva

74.2.

Arhitektonske djelatnosti i inžinjerstvo i te s njima povezano tehničko savjetovanje

74.3.

Tehničko ispitivanje i analiza

74.4.

Promidžba (reklame i propaganda)

74.5.

Posredovanje u zapošljavanju

74.6.

Istražne i zaštitne djelatnosti

92.62.1.

Djelatnost marina

92.71.

Djelatnost kockanja i klađenja

III.

6

41.

Sakupljanje, pročišćavanje i distribucija vode

45.

Građevinarstvo

50.2.

Održavanje i popravak motornih vozila

50.40.4.

Održavanje i popravak motocikala

52.7.

Popravak predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

60.

Kopneni prijevoz i cjevovodni transport

61.

Vodeni prijevoz

62.

Zračni prijevoz

63.2.

Ostale prateće djelatnosti u prijevozu

63.4.

Djelatnosti ostalih agencija u prijevozu

64.1.

Poštanske i kurirske djelatnosti

72.5.

Održavanje i popravak uredskih i knjigovodstvenih strojeva te računalnih sustava

74.7.

Čišćenje svih vrsta objekata

Članak 3.

U članku 8. stavak 2. i članku 9. stavak 1. riječi »Odjel gradske uprave Grada za komunalni sustav, urbanizam i ekologiju« zamjenjuju se riječima Jedinstveni upravni odjel Grada Bakra.

Članak 4.

U članku 10. stavak 1. točka 7. briše se, točka 8. postaje točka 7.

Iza točke 7. dodaju se nove točke 8. i 9. koje glase:

»8. vjerskim zajednicama za obavljanje njihove vjerske i obrazovne djelatnosti,

9. za građevna zemljišta na kojima su spomen obilježja, spomen područja i masovne grobnice.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjivat će se od 1. siječnja 2004. godine.

Klasa: 363-02/03-01/09

Ur. broj: 2170-02-01-03-1

Bakar, 26. studenoga 2003.

GRADSKO VIJEĆE GRADA BAKRA

Predsjednik
Gradskog vijeća
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51222&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr