SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 32. Petak, 24. kolovoza 2007.
OPĆINA VINODOLSKA
30

4.

Temeljem odredbi članka 30. i članka 32. Zakona o proračunu (»Narodne novine« RH broj 96/03), članka 20. Statuta Općine Vinodolske (»Službene novine« PGŽ broj 26/ 01, 3/02, 9/02 i 19/06 - pročišćeni tekst) Općinsko vijeće Općine Vinodolske, na svojoj 15. (petnaestoj) izvanrednoj sjednici održanoj 17. kolovoza 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA
Općine Vinodolske za 2007. godinu

Članak 1.

I. Izmjene i dopune Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu (u daljnjem tekstu Proračun) u iznosu od 21.356.623,11 kuna sastoji se od:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

U tekuću pričuvu izdvaja se 100.000,00 kuna.

Članak 3.

Prihodi proračuna po skupinama računa te rashodi po skupinama utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda i Računu zaduživanja / financiranja.

Članak 4.

Posebni dio Proračuna Općine Vinodolske za 2007. godinu sadržava detaljniju namjenu izdataka po razdjelima i glavama, programima i aktivnostima proračunskih korisnika.

Članak 5.

Ovaj Proračun stupa na snagu 8. dana od dana objave u »Službenim novinama« PGŽ, a primjenjivat će se od 1. 1. 2007. godine.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2107-03/07-01-15-4

Bribir, 17. kolovoza 2007.

Predsjednik

Općinskog vijeća

Općine Vinodolske

Željko Citković, v. r.

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA ZA 2007/1 u 2007/2
ostvarenje za razdoblje 1. 1. - 30. 6. 2007.

OPĆI DIO

 

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

I. izmjene i dopune Proračuna Općine Vin  


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=515&mjesto=91253&odluka=4
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr