SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
26

27.

Na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2003. godine donijelo je ovu

ODLUKU
o izmjenama o dopunama Odluke socijalnoj skrbi

Članak 1.

U članku 4. dodaju se točke 6. i 7. koje glase:

»1. ima u vlasništvu registrirano osobno vozilo, osim ako centar za socijalnu skrb utvrdi da se vozilo koristi za potrebe prijevoza člana obitelji - korisnika prava na doplatak za pomoć i njegu ili osobne invalidnine propisane Zakonom o socijalnoj skrbi, većeg broja djece, starije teško pokretne osobe ili za zadovoljavanje neke druge osnovne životne potrebe.

2. ima u vlasništvu ili suvlasništvu stan kuću ili drugi objekt koji ne služi njemu ili članu obitelji za podmirenje osnovnih stambenih potreba.«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 550- 01/03-01/40

Ur. broj: 2170-02-01-03-1

Bakar, 26. studenoga 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51222&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr