SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
GRAD BAKAR
26

26.

Na temelju članka 24. Statuta Grada Bakra (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 29/01.) Gradsko vijeće Grada Bakra, na sjednici održanoj dana 26. studenoga 2003. godine donijelo je ovu

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o uvjetima
stipendiranja uspješnih studenata i učenika
srednjih škola

Članak 1.

Članak 2. stavak 3. mijenja se i glasi:

»Student može koristiti stipendiju za studij samo na jednom fakultetu«.

Članak 2.

U članku 3. stavak 1. alineja 5. briše se.

Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Ukoliko kandidati imaju isti uspjeh po kriteriju ocjena prednost u dobivanju stipendija imaju kandidati koju su na natjecanju u znanju postigli zapažene rezultate«

Stavak 2. i 3. postaju stavci 3. i 4.

Stavak 4. briše se.

Članak 3.

Iza čl. 3. dodaju se novi članci 3 a., 3 b., 3 c i 3d.

Članak 3.a.

Osim stipendija temeljem članka 2. i 3. ove Odluke, Grad Bakar će u suradnji s poduzetnicima ( trgovačkim društvima i obrtnicima) koji imaju sjedište i svoju djelatnost obavljaju na području Grada Bakra, dodjeljivati stipendije za određenu vrstu zanimanja.

Vrsta zanimanja koja će se stipendirati temeljem stavka 1. ovog članka je zanimanje potrebno proizvodnom procesu poduzetnika koji će učestvovati u stipendiranju učenika, odnosno studenta.

Međusobne odnose, iznos godišnje stipendije te način odabira studenta i učenika, te druga pitanja vezana uz stipendiranje Grad Bakar i poduzetnik koji učestvuje u stipendiranju, regulirat će posebnim sporazumom.

Članak 3.b.

Pravo na stipendiju iz članka 3.a. ove Odluke imaju studenti i učenici srednjih škola koji upišu potrebno zanimanje pod uvjetom da ispunjavaju uvjete:

1. Studenti

. Da su državljani Republike Hrvatske,

. Da imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje godinu dana prije podnošenja molbe

. Da nisu stariji od 27 godina

. Da se redovito upisuju na iduću godinu studija,

. Da na prethodnoj godini ostvare prosjek ocjena 4,00 ili više,

. Studenti prve godine studija stječu pravo na stipendiju ako su ostvarili izvrstan uspjeh na kraju svakog razreda srednje škole i na ispitu zrelosti, ili su od njega bili oslobođeni.

. Da nakon stjecanja prava na stipendiju ostvaruju prosjek ocjena položenih ispita najmanje 3,5 ili više tijekom cijelog studija.

2. Učenici

. Da su državljani Republike Hrvatske,

. Da imaju prebivalište na području Grada Bakra najmanje godinu dana prije podnošenja molbe,

. Da se redovito upisuju u svaki slijedeći razred tijekom školovanja u srednjoj školi,

. Da u prethodnoj školskoj godini ostvare uspjeh 4,5 i više,

. Da nakon stjecanja prava na stipendiju ostvaruju prosjek ocjena na kraju svake školske godine 4,0 i više

Članak 3c.

Sa studentima i učenicima srednjih škola koji su pravo na stipendiju ostvarili temeljem članka 3 a. ove Odluke, Grad Bakar i poduzetnik koji učestvuje u stipendiranju, zaključit će ugovore o međusobnim pravima i obvezama.

Članak 3 d.

Iznimno od odredbi članka 2. i 3. ove Odluke Grad Bakar će stipendirati određeni broj redovitih učenika i studenata čije su obitelji korisnici socijalnog programa Grada Bakra, a da ostvaruju prosjek ocjena od 3,5 na više bez obzira na rezultate natjecanja.

Pravo na stipendiju Grada Bakra ostvaruju i učenici i studenti čija invalidnost prelazi 70 %, pod uvjetom da su ostvarili u prethodnim godinama uspjeh i to učenici srednjih škola 4,0 i više, a studenti 3,5 i više.

Članak 4.

Članak 4. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Visinu stipendija u mjesečnim iznosima, broj stipendija, i vrstu zanimanja koja će se stipendirati, utvrđuje Poglavarstvo za svaku školsku godinu, ovisno o proračunskim sredstvima i obvezama preuzetim temeljem sporazuma s poduzetnicima.«

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 604-02/03-01/01

Ur. broj: 2170-02-01-03-02

Bakar, 26. studenoga 2003.

Predsjednik
Gradskog vijeća Grada Bakra
Desimir Širola, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=51222&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr