SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
OPĆINA SKRAD
34

34.

Na temelju članka 6. stavak 2. Odluke o grobljima Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/99) i članka 15. Statuta Općine Skrad (»Službene novine« Primorsko goranske županije broj 24/ 01, 03/06 i 16/06) Općinsko vijeće Općine Skrad, na sjednici održanoj 23. srpnja 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o naknadama za korištenje
i održavanje groblja u Skradu

Članak 1.

U članku 3. Odluke o naknadama za korištenje i održavanje groblja u Skradu (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 8/00), iznos »60,00« zamjenjuje se iznosom »66,00«, a iznos »90,00« zamjenjuje se iznosom »99,00«.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 363-06/07-01/14

Ur. broj: 2112/04-07-01-01

Skrad, 24. srpnja 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE SKRAD

Predsjednik
Duško Zatezalo, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51311&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr