SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
OPĆINA BAŠKA
37

37.

Na temelju članaka 8. i 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/ 01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05), te članka 73. Statuta Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 03/06), Općinsko vijeće Općine Baška, na sjednici održanoj 2. kolovoza 2007. godine, donijelo je

I. IZMJENE I DOPUNE
Statuta Općine Baška

Članak 1.

U Statutu Općine Baška (»Službene novine« Primorsko- goranske županije broj 03/06) članak 40. mijenja se i glasi:

»Općinski načelnik može dužnost obnašati profesionalno, u kojem slučaju ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obnašanja dužnosti uračunava se u staž osiguranja.

Ako Općinski načelnik obnaša dužnost volonterski, zamjenik Općinskog načelnika može dužnost obnašati profesionalno, u kojem slučaju ostvaruje pravo na plaću, odnosno naknadu plaće, kao i druga prava iz rada, a vrijeme obnašanja dužnosti uračunava se u staž osiguranja.

Ako dužnosnici iz stavaka 1. i 2. ovoga članka obnašaju dužnost volonterski, imaju pravo na naknadu troškova u skladu s odlukom Općinskog vijeća.«

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Statuta stupaju na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 021-05/07-01/6

Ur. broj: 2142-03-07-4

Baška, 2. kolovoza 2007.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BAŠKA

Predsjednik
Zlatko Dorčić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10007&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr