SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD VRBOVSKO
35

35.

Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97), članka 38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/ 05) i članka 41. Statuta Grada Vrbovskog (»Službene novine«, broj 26/01 i 22/06) Gradsko vijeće Grada Vrbovskog, na sjednici održanoj 30. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda

Članak 1.

Za članove Gradskog povjerenstva Grada Vrbovskog za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području Grada Vrbovskog (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Slavko Medved - za predsjednika,

2. Lazo Mamula - za člana,

3. Igor Ivanišević - za člana,

4. Franjo Ružić - za člana,

5. Ilija Vignjević - za člana.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članovi Povjerenstva mogu biti razriješeni i prije isteka roka na koji su imenovani.

Članak 3.

Poslovi Povjerenstva utvrđeni su člankom 38. točka 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda.

Povjerenstvo je ovlašteno, pored poslova navedenih u prethodnom stavku, obavljati i procjenu šteta nastalih prilikom izgradnje objekata komunalne infrastrukture.

Članak 4.

Stručne, upravne i druge poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel Grada Vrbovskog.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama«.

Klasa: 022-06/07-01-14

Ur. broj: 2193-01-01/07-01

Vrbovsko, 30 srpnja 2007.

GRADSKO VIJEĆE GRADA VRBOVSKOG

Predsjednik
Gradskog vijeća
Slavko Medved, ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51326&odluka=35
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr