SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XI. - broj 30. Petak, 5. prosinca 2003.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
63

64.

Na temelju članka 80. stavka 4. točka 1. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/ 03) i članka 43. Poslovnika Županijskog poglavarstva Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 27/01), Županijsko poglavarstvo je na 60. sjednici od 13. studenoga 2003. godine donijelo sljedeću

ODLUKU
o izmjeni Odluke o dodjeli koncesije na pomorskom
dobru tvrtki »Svijet mora« d.o.o. Rijeka

Članak 1.

U Odluci o dodjeli koncesije na pomorskom dobru tvrtki »Svijet mora« d.o.o. Rijeka (»Službene novine« broj 14/02), u članku 4., stavak 1. mijenja se i glasi:

»Za korištenje pomorskog dobra navedenog u članku 2. ove Odluke, određuje se godišnja naknada u iznosu od 55.800,00 kuna s valutnom klauzulom, što uz primjenu srednjeg tečaja Hrvatske narodne banke na dan donošenja ove Odluke iznosi 7.351,39 EUR godišnje (1 EUR = 7.5904 kuna).«

Stavak 3., briše se.

Članak 2.

Ovlaštenik koncesije se obvezuje sklopiti dodatak Ugovoru o koncesiji u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-04/03-03/25

Ur. broj: 2170/01-92-01-03/15

Rijeka, 13. studenoga 2003.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Župan
Zlatko Komadina, dipl. ing., v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=46&mjesto=00001&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr