SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
98

98.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01 i 79/06), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 i 129/05), članaka 12. i 23. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98, 61/ 00, 32/02 i 100/04) i članka 19. Statuta Grada Novog Vinodolskog (»Službene novine« broj 24/01 i 18/03) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 17. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2007. godine donosi sljedeću

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Utvrđuje se da:

- dio k.č. br. 16266/1, put površine 1ral 1372 čhv u zemljišnim knjigama upisana u z.k. ul. 28 k.o. Novi vlasništvo Grada Novog Vinodolskog, u katastarskom operatu put površine 10.697,00 m2 upisana u posjedovnom listu 1176 iste k.o Javno dobro- putevi i vode u površini od 4 čhv odnosno 16,00 m2, prema geodetskom elaboratu samostalne geodetske radnje »Geoprojekt« Mate Dražić iz Crikvenice, broj: 14-61/2007. od 21. 5. 2007. godine, pod novom oznakom k.č. br. 16266/10 površine 4 čhv (16,00 m2) ne predstavlja javno dobo u općoj uporabi - dio puta (Ulice Stjepana Radića) već dio kuće i okućnice sagrađenih na k.č. br. 234,235,236 i 239 sve k.o. Novi.

Članak 2.

Predmetni dio nekretnine iz članka 1. ove Odluke temeljem iste se isključuje iz opće uporabe kao javno dobro u općoj uporabi, otpisuje iz posjedovnog lista 1176 Javno dobro - putevi i vode Novi na način da se površina k.č. br. 16266/1 sa 10.697,00 m2 smanjuje za isključeni dio od 16,00 m2, tako da sada k.č. br. 16266/1 u posjedovnom listu 1176 k.o. Novi ima površinu od 10681,00 m2 uz istovremeni upis suposjeda na istoj čestici u veličini od 4 čhv (16,00 m2) u posjedovni list 1175 k.o. Novi posjedniku Gradu Novom Vinodolskom, Trg Vinodolskog zakona 1.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 944-01/07-10/40

Ur. broj: 2107/02-01-07-1

Novi Vinodolski, 1. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51250&odluka=98
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr