SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD NOVI VINODOLSKI
95

95.

Na temelju članka 5. stavka 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« RH broj 105/04 i 142/ 06) i članka 19. Statuta Grada Novi Vinodolski (»Službene novine« PGŽ broj 24/01, 18/03, 23/05 i 7/06) Gradsko vijeće Grada Novog Vinodolskog, na 17. sjednici održanoj dana 31. srpnja 2007. godine donijelo je

ODLUKU
o organiziranju Prometne jedinice mladeži
na području Grada Novog Vinodolskog

Članak 1.

Na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu Grad) organizira se Prometna jedinica mladeži.

Članak 2.

Prometna jedinica mladeži djeluje u okviru Ministarstva unutarnjih poslova, Policijske uprave Primorsko-goranske Rijeka, Policijske postaje Crikvenica.

Članak 3.

Pripadnici Prometne jedinice mladeži mogu biti đaci srednjih škola i studenti sa znanjem barem jednog svjetskog jezika.

Članak 4.

Pripadnici Prometne jedinice mladeži obavljaju poslove utvrđene zakonom kojim se uređuje sigurnost prometa na cestama.

Program i način osposobljavanja i djelovanja pripadnika Prometne jedinice mladeži određen je propisom kojeg donosi ministar nadležan za unutarnje poslove.

Članak 5.

Gradsko poglavarstvo Grada Novog Vinodolskog svojom odlukom određuje broj pripadnika Prometne jedinice mladeži kao i razdoblje djelovanja Prometne jedinice mladeži za tekuću godinu.

Pripadnicima prometne jedinice mladeži pripada naknada za rad koja se planira u proračunu Grada, a koju utvrđuje Gradsko poglavarstvo.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 340-01/07-01/22

Ur. broj: 2107/02-01-07-1

Novi Vinodolski, 1. kolovoza 2007.

GRADSKO VIJEĆE
GRADA NOVOG VINODOLSKOG

Predsjednik

Gradskog vijeća

Milorad Komadina, dipl. iur., v. r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=51250&odluka=95
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr