SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
37

37.

Na temelju članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj 10. kolovoza 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se gradnja objekata i uređaja komunalne infrastrukture te nabavka opreme (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu za javne površine, nerazvrstane ceste, javnu rasvjetu, opskrbu pitkom vodom, odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda i građenje i uređenje groblja.

Ovaj Program sadrži opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture kao i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Uređenje trgova financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 1.300.000,00 kuna, za sljedeće namjene:

- popločenje Trga Studenac u Nerezinama 1.200.000,00 kn

- opremanje urbanom i komunalnom opremom 100.000,00 kn.

Članak 3.

Građenje nerazvrstanih cesta sufinancirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja. Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka, Uprave za otoke, sufinancirat će radove na izgradnji pristupne ceste i infrastrukture u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija u iznosu od 2.000.000,00 kuna. Ukupno planirana sredstva od 6.450.000,00 kn utrošit će se za sljedeće namjene:

- izgradnja pristupne ceste i infrastrukture u skladišno-servisnoj zoni Kalvarija 4.000.000,00 kn

- dovršenje raskrižja Kalvarija sa uređenjem parkirališta kod Dječjeg vrtića u Malom Lošinju 2.200.000,00 kn

- uređenje zelenih površina na raskrižju kod Dječjeg vrtića 250.000,00 kn.

Članak 4.

Građenje objekata i uređaja javne rasvjete financirat će se iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u ukupnom iznosu od 400.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- proširenje javne rasvjete na području Grada Malog Lošinja 250.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete u Nerezinama i Velom Lošinju 80.000,00 kn

- proširenje javne rasvjete malih mjesta (Susak, Ilovik, Unije, Ćunski, Sv. Jakov, Punta Križa, Belej, Ustrine) 70.000,00 kn

Članak 5.

Izgradnja objekata komunalne infrastrukture s komunalnim društvom Vodovod i čistoća Cres - Mali Lošinj d.o.o.

Građenje objekata i uređaja za odvodnju otpadnih voda financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja uz sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka u ukupnom iznosu od 1.860.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- I. faza oborinska i fekalna kanalizacija od gornjeg parkirališta prema gornjem kraju u dužini od 350 m.

Vrijednost radova 1.346.360,00 kn,

Grad Mali Lošinj financira radove u iznosu od 500.000,00 kn

- II. faza izgradnja pumpne stanice Rovenska (bez opreme) sa preljevom, tlačni cjevovod do Betanije u dužini od 300 m, u isti rov

će se položiti gravitacijski cjevovod i vodovod

Procijenjena vrijednost radova 2.300.000,00 kn

Grad Mali Lošinj uz sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka sufinancirat će radove u iznosu od 1.360.000,00 kn

Članak 6.

Građenje i uređenje groblja financirat će se iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 300.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- proširenje groblja u Malom Lošinju, izvedba ogradnog zida I. faza 300.000,00 kn.

Članak 7.

Građenje i uređenje parkirališta Zagazinjine iz sredstava komunalnog doprinosa Grada Malog Lošinja u iznosu od 400.000,00 kn, za sljedeće namjene:

- izrada projektne dokumentacije 100.000,00 kn

- uređenje parkirališta Zagazinjine 300.000,00 kn.

Članak 8.

Ukupna sredstva za ostvarivanje ovog Programa utvrđuju se u iznosu od 10.710.000,00 kuna, od čega se 3.500.000,00 kn odnosi na prihod po osnovi komunalnog doprinosa, a 7.210.000,00 kuna osigurat će se u Proračunu Grada Malog Lošinja, a dio čini sufinanciranje Ministarstva mora, turizma, prometa i razvitka kapitalna pomoć.

Članak 9.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 363-01/07-01/39

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 10. kolovoza 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10005&odluka=37
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr