SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
36

36.

Na temelju članka 28. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03 - proč. tekst i 82/04) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« PGŽ broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07), Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 10. kolovoza 2007. godine, donijelo je

PROGRAM
održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2007. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata i uređaja komunalne infrastrukture (u daljnjem tekstu: Program) na području Grada Malog Lošinja za 2007. godinu za sljedeće djelatnosti:

- održavanje čistoće u dijelu koji se odnosi na čišćenje javnih površina

- održavanje javnih površina

- odvodnja oborinskih voda

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje groblja i krematorija

- prijevoz vode i javni izljevi

- javna rasvjeta.

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuje se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po pojedinim djelatnostima te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2007. godini održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ove Odluke obuhvaća:

1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH

POVRŠINA 1.810.000,00 kn

- zaštita okoliša, DDD i VHS 120.000,00 kn

- čišćenje javnih površina 1.690.000,00 kn

2. ODRŽAVANJE ZELENIH

POVRŠINA 1.658.000,00 kn

- održavanje fontana 30.000,00 kn

- parkovno uređenje i uređenje zelenih površina 1.628.000,00 kn

3. ODVODNJA OBORINSKIH VODA 350.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje borinskih kolektora 350.000,00 kn

4. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH

CESTA 719.000,00 kn

- tekuće održavanje nerazvrstanih cesta 250.000,00 kn

- uređenje parkirališta, regulacija prometa, prometna signalizacija, transport 469.000,00 kn

5. ODRŽAVANJE GROBLJA I

KREMATORIJA 150.000,00 kn

- redovno, tekuće održavanje groblja 150.000,00 kn

6. PRIJEVOZ VODE I JAVNI IZLJEVI 10.000,00 kn

7. JAVNA RASVJETA 1.760.000,00 kn

- utrošak električne energije za javnu rasvjetu 1.040.000,00 kn

- održavanje javne rasvjete 500.000,00 kn

- uređenje prigodne božićne rasvjete 220.000,00 kn

Sredstva za izvršenje radova navedenih u ovom članku planiraju se u ukupnom iznosu od 6.457.000,00 kuna, a financirat će se iz prihoda po osnovi komunalne naknade u iznosu od 4.680.000,00 kn, sufinanciranja Turističke zajednice Grada Malog Lošinja u iznosu od 997.000,00 kn i iz sredstava Proračuna Grada Malog Lošinja u iznosu od 780.000,00 kn.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije, a primjenjuje se od 1. siječnja 2007. godine.

Klasa: 363-01/07-01/37

Ur. broj: 2213/01-01-07-4

Mali Lošinj, 10. kolovoza 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10005&odluka=36
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr