SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XV. - broj 31. Utorak, 14. kolovoza 2007.
GRAD MALI LOŠINJ
32

32.

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05) i članka 28. Statuta Grada Malog Lošinja (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 31/02, 19/05, 32/06 i 22/07) Gradsko vijeće Grada Malog Lošinja, na sjednici održanoj dana 3. kolovoza 2007. godine, donijelo je

ODLUKU
o ukidanju statusa javnog dobra

Članak 1.

Ukida se status javnog dobra - puta na dijelu č.zem. 13337/2 k.o. Mali Lošinj u površini 140 m2, u prijedlogu parcelacije izrađene po trgovačkom društvu »GEO-TEO« d.o.o. Cres prikazana žutom bojom, koja površina će se parcelacijskim elaboratom formirati kao zasebna čestica u vlasništvu Grada Malog Lošinja.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 932-07/07-01/04

Ur. broj: 2213/01-01-07-5

Mali Lošinj, 3. kolovoza 2007.

GRAD MALI LOŠINJ
GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
mr. Milan Mužić, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=514&mjesto=10005&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr